Start Wystawy czasowe - Cerkwie Łemkowszczyzny w miniaturze

Cerkwie  Łemkowszczyzny  w  miniaturze

17  maj   -  26  czerwiec  2010

autor  -  Michał  Warchił

Wystawa  prezentuje  kolekcję  modeli  cerkiewek  drewnianych  z  regionu:  Łemkowszczyzny,  Bojkowszczyzny,  Huculszczyzny  i  Słowacji.  Wszystkie  modele  wykonane  są  ręcznie,  na  podstawie  materiałów  fotograficznych,  pomiarów  i  szkiców  robionych  przez  autora  oraz  zdjęć  i  materiałów  archiwalnych  dotyczących  cerkwi  już  nie  istniejących.

 

Kilka  słów  o  autorze

Urodził  się  w  rodzinie  łemkowskiej  w  1941  roku,  w  Środkowej  Łemkowszczyźnie,  we  wsi  Krempna  (pow.  Jasło).  Po  zakończeniu  działań  wojennych,  wiosną  1947  roku,  wraz  z  całą  rodziną  został  przymusowo  przesiedlony  w  ramach  "Akcji  Wisła"  na  ziemie  Zachodniej  Polski,  w  rejon  Gorzowa  Wielkopolskiego.  Następnie  przybył  do  Legnicy  gdzie  wraz  z  rodziną  mieszka  do  chwili  obecnej.  Przez  cały  okres  dzieciństwa  i  młodości  wzrastał  w  tradycji  kultury  łemkowskiej  i  wiary  grekokatolickiej,  które  wywarły  duży  wpływ  na  tematykę  jego  prac.  Zamiłowanie  do  majsterkowania  oraz  pierwsze  próby  tworzenia  drewnianych  modeli  cerkwii  szybko  przerodziły  się  w  fascynację  tą  dziedziną  modelarstwa.  Jeden  z  pierwszych  modeli  powstał  na  początku  lat  70-tych  (Bardejov,  Słowacja)  a  potem  kolejne.  Do  dziś  urodziło  się  ich  kilkadziesiąt  a  na  wystawie  pokazano  23.

 

Czas  trwania  wystawy

17  maj   -  26  czerwca  2010