Start Wystawy czasowe - Renowacja kościołów drewnianych -

Renowacja  wielkopolskich  kościołów  drewnianych

9. 07.  -  31. 08.  2010

 

wystawa  zorganizowana  przez  Archidiecezję  Poznańską  w  ramach  promocji  zadania

Renowacja  zabytkowych  obiektów  sakralnej  architektury  drewnianej  regionu  Wielkopolski

zrealizowanego  dzięki  wsparciu  udzielonemu  przez  Islandię,  Lichtemstein  i  Norwegię  poprzez  dofinansowanie  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego

 

Z A P R A S Z A M Y

czas  trwania  wystawy:

9  lipca  -  31  sierpnia  2010 r.