Start Wystawy czasowe - Aktorzy scen polskich w obiektywie Jacka Kulma -

Aktorzy scen polskich w obiektywie Jacka Kulma

wystawa fotografii 10. 12. 2010 -  26. 02. 2011

 

 

JACEK KULM

Urodzony w 1943 r. W latach 1946-50 mieszka w Szczecinie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego przenosi się na stałe do Poznania, gdzie mieszka do dziś. W latach 1964-71 studiuje na UAM na wydziale pe€dagogicznym o kierunku artystycznym oraz na wydziale historii. W roku 1965 zdaje egzamin z fotografii u prof. J. Czarneckiego. W latach 1966-69 prowadzi działalność fotoreporterską w Studenckiej Agencji Fotograficznej. Od 1972 współpracuje z teatrami w kraju i za granicą: Teatr Nowy – Poznań, Teatr Wielki – Warszawa, Teatr Polski – Poznań, Teatr Muzyczny – Poznań, Estrada Poznańska, Kabaret, Polski Teatr Tańca, Pantomima H. Tomaszewskiego, Pantomima Głuchych – Olsztyn, Balhof Theater – Hanower, Aegi Theater – Hanower, Chaps Elyseey – Paryż. W latach 1969-94 odnosi sukcesy w licznych konkursach, pokazach, salonach i wystawach indywidualnych.
Fotografią interesował się od najwcześniejszych lat, w czym miał znaczny udział jego ojciec, Ryszard Kulm, znany polski artysta plastyk. Fotografii alternatywnej poświęcił się już w 1974 roku i pozostaje jej wierny do dzisiaj. Działa we wszystkich dyscyplinach sztuki, starając się łączyć je ze sobą. Stale poszukuje własnego indywidualnego kodu, w którym wszystkie dyscypliny sztuki byłyby równoważnie połączone ze sobą.