Start Wystawy czasowe - Włodzimierz Włoszkiewicz -

Włodzimierz Włoszkiewicz - 35-lecie pracy twórczej

Wystawa: 15 marca - 30 kwietnia 2011

Wernisaż: 15 marca, godz. 17

 

 

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć

 

 

Włodzimierz Włoszkiewicz

absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, z dyplomem w pracowni profesora Witolda Gyurkovicha. Tuż po studiach objął najpierw stanowisko asystenta w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na wydziale Architektury i Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, a kilkanaście lat później został kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby na tymże wydziale.

Artysta i pedagog, wielokrotnie nagradzany za swoje rysunki w konkursie im. Jana Wronieckiego oraz uhonorowany zarówno nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za swe osiągnięcia jak i odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Charakterystyczne dla prac Włoszkiewicza są intuicja i emocjonalność, realizowane za pomocą wyraźnych ruchów pędzla.

Niezwykła intensywność barw i ekspresji obrazów-myśli, może początkowo wywoływać poczucie chaosu, ale po bliższym przyjrzeniu się możemy dostrzec rozpoznawalne elementy otaczającego nas świata. Owe obrazy- idee są odzwierciedleniem artystycznej wizji i odczuć, jest to malarska opowieść o rzeczywistości.

Malarstwo gestu proponowane przez autora jest zarówno psychofizycznym odczuciem, ale także buntem przeciw tradycyjnym założeniom sztuki. Życie pośród, albo nawet w sztuce pozwoliło na odrzucenie dawnych założeń kompozycyjnych i wypracowanie własnego sposobu ukazywania wewnętrznych przeżyć, osób czy też świata par excellence.