Start Wystawy czasowe - Magdalena i Marcin Czescy - zwykłe małżeństwo, niezwykła twórczość -

Magdalena  i  Marcin  Czescy

"Zwykłe  małżeństwo,  niezwykła  twórczość” -

 

Wystawa:   07 luty  -  20 marca  2012

Wernisaż:   06 luty  o  godz. 18.00

 

 

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć

Ona  -  Magdalena  Czeska

Urodziła  się  w  Poznaniu,  w  1971  roku.  W  1995  roku  obroniła  z  wyróżnieniem  dyplom  z  rzeźby  na  Wydziale  Malarstwa Grafiki  i  Rzeźby  w  pracowni  ceramiki  prof. Ewy Twarowskiej - Siody  w  PWSSP  w  Poznaniu.  Do  tej  pory  prezentowała  swoją  twórczość  na  17  wystawach,  z  czego  5  to  wystawy  indywidualne.  Jej  specjalność  to  rzeźba  oraz  mozaika.  Zrealizowała  swoje  mozaikowe  projekty  w  wielu  miastach  Polski:  Gnieźnie,  Poznaniu - Naramowicach,  Stargardzie  Gdańskim,  Borowie  k. Gdańska,  Lęborku,  Mostach  k. Lęborka  i  Świeciu  n. Wisłą.

 

On  -  Marcin  Czeski

Urodzony  w  Jeleniej  Górze  w  1970 roku.  Dyplom  z  witrażu  uzyskał  na  Wydziale  Wychowania  Plastycznego  w  Pracowni  Malarstwa  w  Architekturze  i  Urbanistyce  pod  kierunkiem  prof.  Zbigniewa  Bednarowicza  w  1996 r.  w  PWSSP  w  Poznaniu.  W  2010 roku  ukończył  podyplomowe  studia  z  Zabytkoznawstwa  i  Konserwatorstwa  Dziedzictwa  Architektonicznego  na  Wydziale  Sztuk  Pięknych  Uniwersytetu  im. Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu.  W  tym  samym  roku  uzyskał  tytuł  doktora  w  dziedzinie  sztuk  plastycznych  na  Wydziale  Ceramiki  i  Szkła  Akademii  Sztuk  Pięknych  im. E. Gepperta  we  Wrocławiu.  Od  1997  roku  uczestniczy  w  wystawach  zbiorowych  (1997,  2002,  2004),  w  Biennale  Sztuki  Sakralnej  (1998,  2000,  2002),  organizuje  wystawy  indywidualne  (1999,  2003,  2010,  2011).  Zaprezentował  swoje  prace  także  poza  granicami  Polski:  w  Szwajcarii  i  Francji.  Jest  wręcz  tytanem  pracy.  Zrealizował  swoje  projekty  w  43  kościołach  na  terenie  całej  Polski,  a  dodać  wypada,  że  są  to  niejednokrotnie  całe  cykle  witraży  bądź  po  kilka  okien  w  jednym  kościele.  Znajduje  także  czas  na  konserwację  bądź  rekonstrukcje  starych  witraży ( 21  realizacji)  w  kościołach,  kamienicach,  szkołach,  urzędach.

 

Magdalena  i  Marcin  Czescy  to  niezwykły  duet.  To  dwoje  utalentowanych  artystów  tworzących  artystyczny  i  osobisty  tandem.  Nie  rywalizują,  nie  konkurują  ze  sobą  tylko cudownie,  wzajemnie  się  uzupełniają.  Ich  dzieła,  prawie  w  każdym  przypadku,  pokazują  nie  tylko  doskonały  warsztat,  ale  także  posiadają  to  "coś  jeszcze"  co  sprawia,  że  powstaje  dzieło  sztuki. Świadczyć  o  tym  może  fakt,  że  oboje  w  2006  roku  otrzymali  Nagrodę  im.  św.  Brata  Alberta  - Adama  Chmielowskiego  w  dziedzinie  sztuki  sakralnej.  Wystawa  w  Muzeum  Archidiecezjalnym  to  ich  pierwsza  wspólna  wystawa  pokazująca  wszystko  czym  się  na  polu  artystycznym  zajmują.  Jest  ciepła  i  .....  tajemnicza.

Z A P R A S Z A M Y