Start Wystawy czasowe - Portrety lekarzy poznańskich -

Portrety  Wybitnych  Lekarzy  Poznańskich  -

wystawa  malarstwa  Tytusa  Byczkowskiego

 

wystawa:  23. 03.  -  11. 04. 2012 r.

wernisaż:  22. 03.  g. 18.00

 

 

Wystawa  zorganizowana  została  przez  Wielkopolską  Izbę  Lekarską  w  ramach  obchodów  jubileuszu  Uniwersytetu  Medycznego  w  Poznaniu.  Prezentuje  ponad  pięćdziesiąt  portretów  wykonanych  przez  autora  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat.

Tytus  Byczkowski -  urodzony  w  1954  roku,  poznański  artysta - malarz,  przede  wszystkim  portrecista  i  karykaturzysta.  W  dorobku  ma  16  wystaw  indywidualnych  malarstwa  ( w  tym  także  pejzażu),  18  wystaw  indywidualnych  karykatury  portretowej  oraz  kilka  wystaw  zbiorowych  na  terenie  kraju.  Artysta  prowadzi  również  działalność  publicystyczną,  czego  owocem  były  artykuły  z  ilustracjami  w  prasie  lokalnej  oraz  w  kilku  ogólnopolskich  tygodnikach.  W  2003 roku  wydał  dwie  książki:  "Stara  Baśn  od  kuchni"  przedstawiającą  kulisy  realizacji  filmu  "Stara  Baśń"  J. Hoffmana,  oraz  "Moje  życie,  moja  wiara - artyści  sceny  i  estrady  o  sobie",  na  którą  składają  się  wywiady  z  gwiazdami  polskiej  piosenki  i  filmu  wraz  z  karykaturami.  W  2005  roku  ukazał  się  jego  album  autorski  "Karykatury  ludzi  Poznania".  W  2010  roku  wydał  książkę  z  karykaturami  i  wierszami  "PTS  -  słówkiem  i  kreską"  dla  Polskiego  Towarzystwa  Stomatologicznego.

Wystawie  towarzyszyć  będzie  album  ze  zdjęciami  prezentowanych  portretów.

 

Z A P R A S Z A M Y