Start Wystawy czasowe - Beatyfikacja Jana Pawła II na znaczkach pocztowych świata

Beatyfikacja  Jana  Pawła II  na  znaczkach  pocztowych  świata

 

Wystawa :  24. 04.   -  15. 05.  2012 r.

Wernisaż :  23. 04.  godz.  17.00

 

Z  okazji  pierwszej  rocznicy  beatyfikacji  Ojca  Świętego  Jana  Pawła II  zorganizowana  została  przez  poznańską  Kurię  Metropolitalną  wystawa  oryginałów  znaczków  pocztowych  wydanych  przez  urzędy  pocztowe  świata  pragnące  uczcić  to  historyczne  wydarzenie.  Ekspozycja  powstała  ze  zbiorów  Dionizego  Danielewicza  i  obejmuje  16  ram  wystawowych  ze  znaczkami  z  45  państw  wydanymi  w  2011  roku

Dionizy  Danielewicz urodził  się  01. 01. 1946 r.  w  Poznaniu.  Znaczki  pocztowe  rozpoczął  zbierać  od  wczesnych  lat  młodzieńczych  zachęcony  przez  ojca.  W  1960 r.  wstąpił  do  młodzieżowego  koła  Polskiego  Związku  Filatelistów.  Przy  Domu  Kultury  Drukarza  założył  koło  kolekcjonerów  znaczków  pocztowych,  był  współorganizatorem  wystaw  filatelistycznych.  Pracował  społecznie  przy  organizacji  światowej  wystawy  filatelistycznej  POLSKA-93  w  Poznaniu.  Utworzył  obszerną  kolekcję  znaczków  pocztowych  świata  dokumentujących  pontyfikat   Papieża  Polaka  Jana  Pawła II.  Obecnie,  na  tej  wystawie  przedstawia  jedynie  mały  fragment  swoich  zbiorów,  dotyczący  beatyfikacji  Jana Pawła II.

Z A P R A S Z A M Y