Start Wystawy czasowe - Arcybiskup Antoni Baraniak w służbie Kościoła i Ojczyzny -

- Arcybiskup  Antoni  Baraniak  -  w  służbie  Kościoła  i  Ojczyzny -

 

wystawa:   3  -  17  listopada  2012

wernisaż:   3 listopada  g. 10.45

 

W  35 rocznicę  śmierci  warto  zastanowić  się  kim  był  Arcybiskup  Antoni  Baraniak ?

Jest  wiele,  na  prawdę  wiele  zdjęć  Arcybiskupa.  Tych  z  przeróżnych  uroczystości  i  tych  nieco  bardziej  prywatnych.  Widać  na  nich  postać  drobnego  mężczyzny,  o  dobrotliwym  wyrazie  twarzy,  rzadko  się  uśmiechającego.  Jaka  tajemnica  kryje  się  w  człowieku,  który  patrzy  na  nas  trochę  smutnymi,  trochę  nieobecnymi  oczyma ?

Prawdę  o  Arcybiskupie  Antonim  stara  się  starszym  przypomnieć,  młodym  odsłonić  wystawa  zodranizowana  przez  Instytut  Pamięci  Narodowej  Oddział  w  Poznaniu,  Muzeum  i  Archiwum  Archidiecezjalne  w  Poznaniu.

Zgromadzone  na  wystawie  zdjęcia  dokumentów  sporządzonych  przez  władze  komunistyczne  w  latach  uwięzienia  i  późniejszej  inwigilacji,  osobiste  przedmioty,  szaty  i  sprzęty  liturgiczne  których  używał,  liczne  zdjęcia  i  pamiątki  mają  przybliżając  postać  tego  heroicznego  człowieka , pobudzić  do  myślenia,  do  dumy,  że  Poznań  przez  dwadzieścia  trudnych  lat  miał  szczęście  mieć  wspaniałego,  niedającego  się  złamać  Arcybiskupa.

 

 

Kuratorzy:  dr  Elżbieta  Wojcieszyk  -  IPN,  Michał  Błaszczyński  -  Muzeum  Archidiecezjalne

Oprawa  plastyczna:  Stanisław  Grzesiek,  Michał  Błaszczyński