Start Wystawy czasowe - PANOPTIKUM - Wojciech Gorączniak

- PANOPTIKUM -

Wojciech Gorączniak - malarstwo


wystawa   5. 01 - 2. 02. 2013

wernisaż   4. 01. 2013  godz. 18.00

Wojciech Gorączniak ur. w 1976 r. w Poznaniu. W latach 1996-2001 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z malarstwa i rysunku w pracowni prof. Norberta Skupniewicza oraz prof. Macieja Haufy). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na stanowisku adiunkta w IV Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Zdanowicza.

 

Panoptikum

Sztuka jest pewnego rodzaju kolekcjonowaniem zdarzeń i rzeczy, których sens odczuwamy jako ważny, jednocześnie wymykający się jednoznacznej definicji. Te zdarzenia i rzeczy można układać w różnych konfiguracjach. Przestawiać, łączyć, dodawać, odejmować, zakrywać, odsłaniać, stawiać na piedestale albo spychać do kąta, oświetlać albo pozostawiać w cieniu. Układające się w cykle, sekwencje przekształceń, nachodzące na siebie zbiory przedmiotów tworzą nowe nieprzewidywalne, „nieme” znaczenia - fakty niedostępne dla świata pojęć. To rodzaj wewnętrznej „scenografii” lub „rekwizytorni”, zbioru osobliwości – panoptikum.