Start Wystawy czasowe - Rzeka wspomnień - Zbyszko Wesołowski

- Rzeka wspomnień -

od rysunku do monotypii - twórczość Zbyszka Wesołowskiego

 

wystawa  -  28. 09.  -  12. 10. 2013 r.

wernisaż  -  28. 09. 2013 r.  godz. 12.00

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć


Zbyszko Wesołowski - z zawodu budowlaniec, z wyboru malarz, chórzysta, harcerz. Przyjaciele znaleźliby więcej określeń charakteryzujących niezwykłą, pełną pasji postać, bo przyznać trzeba, że wypełnił swoje życie przeróżnymi działaniami.

Urodził się w 1937 roku w Poznaniu. Lata dzieciństwa i młodość spędził w najstarszej części miasta, na Zagórzu i Śródce. Od najmłodszych lat zdradzał zainteresowania artystyczne: muzyką, śpiewem i plastyką. Wstąpienie w szeregi drużyny harcerskiej ( 2 PDH im. Kazimierza Wielkiego) mającej niemałe sukcesy na polu chóralistyki sprawiło, że mógł kształcić i rozwijać swoją pasję śpiewaczą. Gdy przyszedł czas wybrania zawodu, wychowany w poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę, decyduje się zostać budowlańcem. Najpierw kończy Technikum Budowlane, po czym kontynuuje naukę na Politechnice Poznańskiej. Karierę zawodową rozpoczyna w Miastoprojekcie jako projektant w zespole prof. Arch. PWSP Jerzego Schmidta. Można powiedzieć, że to i on wybudował Rataje. Praca z prof. Schmidtem otworzyła mu możliwości rozwinięcia jego kolejnej pasji - rysunku i malarstwa. Duży wpływ na jego technikę i rodzaj twórczości mieli także akwarelista Adam Batycki i fotografik Bronisław Schlabs, z którymi współpracował a przy okazji, u których się uczył.

Twórczość Zbyszka Wesołowskiego prezentowana na wystawie to kilkadziesiąt obrazów wykonanych w różnych technikach plastycznych: rysunki ołówkiem, węglem, pastele, tempery, oleje, kolaże. W założeniu jego sztuka jest realistyczna, choć przyznaje, że z upływem lat skłania się bardziej ku kolorystycznej abstrakcji. Widziane krajobrazy, przedmioty, architektura czy  ludzie dla niego inspiracją do komponowania przesyconych kolorem portretów, pejzaży, martwych natur. Jego obrazy ilustracjami stanów i emocji jakich doznaje w kontakcie z naturą; melancholijnym przypomnieniem uczuć jakie wywołuje widok, wydarzenie czy osoba. Kolorystyka obrazów jest pogodna i dynamiczna , a kreska niecierpliwa i jakby ciągle drżąca, co pogłębia ekspresję i nastrój.

Prace autora wystawy zawsze głęboko przemyślane, można by rzec wręcz filozoficzne, o czym autor potrafi opowiedzieć i wyjaśnić. Swoje dzieła tworzy zazwyczaj w pewnych cyklach i tak przedstawione one na tej wystawie: Portrety, Tematyka górska, Woda, Martwa natura, Barwy jesieni, Wspomnienia. Nazwał „Rzeką wspomnień”, bo z  racji  wieku  i  przeżytych  zdarzeń ma co wspominać i czym się dzielić.

Wystawa  zorganizowana została przy współpracy  z  Radą Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria.

ZAPRASZAMY