Start Wystawy czasowe - Hinrich Brunsberg - INNOWACJA I TRADYCJA -

- Innowacja  i  Tradycja -

Hinrich  Brunsberg  i  późnogotycka  architektura  ceglana 

na  Pomorzu  i  w  Marchii  Brandenburskiej.

 

wernisaż  -  19.10.  godz. 12.00

wystawa  -   19.10.  -  14.12. 2013 r.

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć

Wystawa  zorganizowana  została  przez  Niemieckie  Forum  Kultury  Europy  Środkowej  i  Wschodniej  we  współpracy  z  Muzeum  Narodowym  w  Szczecinie  i  Archidiecezją  Szczecińsko-Kamieńską.

Pomyślana  została  jako  przegląd  twórczości  Hinricha  Brunsberga  -  wybitnego  architekta  późnego  średniowiecza.  Brunsberg  urodził  się  około  1350,  a  zmarł  po  1428  roku  i  jest  jednym  z  nielicznych  znanych  z  imienia  architektów  tamtych  czasów.  Przypisywane  mu  budowle,  zaliczane  do  architektury  tzw. gotyku  ceglanego,  znajdują  się  na  terenie  Pomorza  Zachodniego,  w  Brandenburgii,  Meklenburgii,  a  także  we  wschodniej  części  południowego  wybrzeża  Bałtyku.  Budowle  jego  rozpoznawane  są  głównie  dzięki  charakterystycznym,  bogato  profilowanym,  glazurowanym  kształtkom,  tworzącym  efektowne  podziały  elewacji,  wyszukane  formy  maswerków  i  ozdobne  szczyty.  Współpracował  z  wieloma  budowniczymi,  którzy  wykorzystywali  jego  elementy  przy  tworzeniu  fasad.  Wpływ  Brusberga  na  innych  jest  bezsporny.  Z  nazwiska  znamy  Nicolausa  Crafta, działającego  w  Szczecinie  i  Brandenburgu,  a  także  Clausa  Brunsberga  wymienianego  w  dokumentach  z  1412 roku  w  Prenzlau.  Niewątpliwym  i  bezspornym  dziełem  Brunsberga  jest  kościól  św. Katarzyny  w  Brandenburgu.  Na  elewacji  północnej  kaplicy  tej  świątyni  jest  bowiem  tablica  inskrypcyjna  mówiąca  o  tym,  że  mistrz  Hinrich  Brunsberg  ze  Stettina  wzniósł  tę  budowlę  w  1401 roku.  Porównywalne  formy  i  charakterystyczne  detale  można  ogladać  na  elewacjach  kosciołów  śśw. Piotra  i  Pawła  oraz  św. Jakuba  w  Szczecinie.  Zobaczymy  je  także  w  świątyniach,  ratuszach  i  bramach  miejskich  w  Stargardzie  Szczecińskim,  Chojnie,  Tangermünde,  Neustadt,  Garz  i  Prenzlau.

Koncepcję  wystawy  i  teksty  do  niej  opracował  na  zlecenie  Forum  Kultury  Dirk  Schumann,  a  fotografie  wykonał  Thomas  Voßbeck  z  Berlina.  Wystawa  perygrynuje  szlakiem  miejscowości  związanych  z  architekturą  brunsbergowską.  Gościła  już  w  Szczecinie  i  Chojnie,  a  teraz  trafiła  do  Poznania  gdyż  Kościół  Najświętszej  Marii  Panny  na  Ostrowie  Tumskim  i  prezbiterium  katedry  poznańskiej  przez  historyków  sztuki  zaliczane  są  do  budowli,  na  które  mógł  wpłynąć  Hinrich  Brunsberg.

Zatem  wszyscy,  którzy  lubią  architekturę  gotycką,  a  zwłaszcza  historycy  sztuki  i  architekci  powinni  skorzystać  z  nadarzającej  się  okazji  i  nie  przegapić  tej  wystawy.

 

ZAPRASZAMY