Start Wystawy czasowe - KARDYNAŁ nieZNANY - o kard. M. Ledóchowskim

- KARDYNAŁ nieZNANY -

Kardynałowi Mieczysławowi Ledóchowskiemu w 140 rocznicę przyjęcia kardynalskiego kapelusza

wystawa czynna  od 9.04 do 26.06. 2015

wystawa współorganizowana z Bramą Poznania i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

Po zwiedzeniu pierwszej części wystawy w Śluzie Katedralnej zapraszamy do Muzeum Archiidecezjalnego
Druga część wystawy przypominającej postać kardynała Mieczysława Ledóchowskiego to historia jego ciekawego życia opowiedziana przez kilka ważnych przedmiotów.

Młody kapłan, po studiach teologicznych w Rzymie, został doceniony przez papieża Piusa IX, który powierzył mu odpowiedzialne zadania w kościelnej dyplomacji. Praca

w nuncjaturach apostolskich była okazją to nawiązania kontaktów z koronowanymi głowami dworami królewskimi, książęcymi i arystokracją. Przyjęcie w 1866 roku obowiązków arcybiskupa poznańsko-gnieźnieńskiego i wyjazd do Poznania był dla Ledóchowskiego kolejnym wyzwaniem. Arcybiskup, choć szanowany, poważany i początkowo przyjęty bardzo ciepło, nie był ulubieńcem wielkopolskiej szlachty liczącej na wyraźnie pronarodowy i antypruski kierunek polityki Ledóchowskiego. Jego postawa wobec zaborcy zmienia się radykalnie od lat 70-tych gdy, wprowadzony przez kanclerza Bismarcka,  Kulturkampf uderzył w podstawy autonomii Kościoła i swobodę nauczania religii. Otwarta walka i ostry sprzeciw duchownego przysporzyły mu sojuszników i przyjaciół wśród ziemiaństwa a jego uwięzienie w Ostrowie Wielkopolskim w 1874 roku uczyniło niemal męczennikiem sprawy polskiej. Każdy przedmiot, niewielka pamiątka, zdjęcie czy obrazek mające związek z Ledóchowskim stawały się czymś w rodzaju relikwii. Wystarczy wspomnieć o wykupionych przez hrabiego Kazimierza Skórzewskiego miotle i szczotce, którymi osadzony zamiatał i mył swoją celę, czy o szczególnym szacunku jakim otaczany jest w Ostrowie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, którego autorstwo przypisuje się kardynałowi.

Przed II wojną światową w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu przechowywano liczne przedmioty po kardynale, m. in. wspomniane miotły, różaniec, notatnik, biret, jeden tom brewiarza, książeczkę z modlitwami mszalnymi i tabakierkę. Niestety, zawierucha wojenna na zawsze pozbawiła nas większości tych pamiątek. Po śmierci Ledóchowskiego w Rzymie w 1902, niektóre przedmioty trafiły do Poznania wraz z ks. Meszczyńskim, wieloletnim kapelanem kardynała jak choćby obrazy z watykańskiego apartamentu czy chiński kielich.

 

Dziękujemy za udostępnienie eksponatów na wystawę

Archiwum Archidiecezjalnemu w Poznaniu

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Parafii Św. Stanisława bp. w Ostrowie Wielkopolskim

Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego