Start Wystawy czasowe - Urszula Rychlińska - malarstwo -

- URSZULA RYCHLIŃSKA - malarstwo

,,Małżeństwo, Rodzina, Miłosierdzie'' - dedykowane św. Janowi Pawłowi II

wernisaż: 4.06.2016, (sobota) godz. 12.00

wystawa: 4.06.2016 - 30.07.2016


URSZULA RYCHLIŃSKA - artysta grafik, artysta malarz
Urodzona  w 1976 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2002 ukończyła studia wyższe magisterskie
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie studiów doskonaliła technikę malarską
w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego.
Pracę dyplomową o charakterze społecznym, pt. „Wybór wierszy Jana Twardowskiego w opracowaniu graficznym i typograficznym. Budowa książki manualno-wzrokowej jako próba przybliżenia pisma i obrazu ludziom niewidomym i słabowidzącym” wykonała w Katedrze Projektowania Książki i Typografii pod kierunkiem prof. Romana Banaszewskiego. Praca ta uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Grafiki ASP
w Krakowie i wystawiana była w Krakowskim Pałacu Sztuki.
W latach 1999-2001 Rychlińska wraz z mężem byli również słuchaczami Studium Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski). Od kilkunastu lat są doradcami życia rodzinnego na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Mają trójkę dzieci: dwóch synów
i córeczkę.
W pracach składających się na cykl „Małżeństwo, Rodzina, Miłosierdzie” artystka przedstawia człowieka jako kobietę i mężczyznę, stworzonych na podobieństwo Boga i powołanych do miłości małżeńskiej na wzór miłości miłosiernej Chrystusa do Kościoła. Jest
to myśl rozwijana już przez św. Pawła i jedna z myśli przewodnich papieskiego nauczania, skierowanego do małżeństw i rodzin, które obecnie są zagrożone i atakowane, jak nigdy dotąd.
Obrazy opatrywane są cytatami słów Św. Jana Pawła II, by przybliżyć jego nauczanie i pokazać, że Kościół wyraża ogromną troskę
o małżeństwo i rodzinę. Ilość dokumentów i przemówień Papieża Polaka w tym temacie zdumiewa, a wciąż niewielu sięga do tego wielkiego bogactwa.
W 2012 r. w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie miała miejsce wystawa z cyklu „Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich” (tytuł  katechez Jana Pawła II wygłoszonych podczas audiencji środowych). Wystawę dedykowaną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w I rocznicę beatyfikacji otworzył Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz. Wszystkie obrazy na stałe trafiły
do Muzeum Archidiecezjalnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie- Łagiewnikach.
Obecne prace składające się na cykl „Małżeństwo, Rodzina, Miłosierdzie” są kontynuacją krakowskiej wystawy. Niosą przesłanie odwołujące się do nauczania Świętego Jana Pawła II, Papieża Bożego Miłosierdzia i Patrona rodzin chrześcijańskich. Zawarte jest ono min. w encyklikach: ,,Evangelium Vitae” , ,,Dives in Misericordia”, w adhortacji „Familiaris Consortio”, „Liście do rodzin” oraz
w dziele „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.