Start Wystawy czasowe - Wokół Akademii - odkrycia archeologiczne.

Wokół  Akademii  -  odkrycia  archeologiczne.

15. 09.  -  15. 12. 2007 r.

 

 

Wystawa archeologiczna „Wokół Akademii” została przygotowana we współpracy Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Muzeum Archidiecezjalnego. Prezentuje ona przedmioty związane z życiem codziennym wydobyte z ziemi podczas badań gmachu dawnej Akademii Lubrańskiego i wokół niej, prowadzonych przez zespół prof. Hanny Kóčka-Krenz.

Przedmioty te, uzupełnione zdjęciami i planami dokumentującymi wykopaliska, odzwierciedlają historię tej części wyspy tumskiej począwszy od piastowskiego grodu, późnośredniowiecznych budynków mieszkalnych i założeń obronnych, aż do powstania pierwszej wyższej szkoły w Poznaniu i ukazują ślady wielu remontów tegoż budynku.

Kultura materialna związana z budynkiem dawnego kolegium to szereg elementów składających się na codzienne życie ludzi – fragmenty ich ubioru i ozdób, zastawy kuchennej i stołowej, zagubione przez nich monety i przedmioty związane z handlem, nauką i kultem. Na szczególną uwagę zasługuje liczny zbiór renesansowych okuć i zapięć ksiąg (być może pochodzących ze słynnego księgozbioru samego biskupa Jana Lubrańskiego). Podczas badań natrafiono również na ślady drukarni działającej od roku 1689 do schyłku XVIII w. – są to czcionki i matryce drukarskie. Oczy cieszy kolekcja przepięknych kafli piecowych – na ich podstawie zaobserwować można zmieniające się mody i estetykę wystroju wnętrz. Natomiast w gablocie nazwanej „Uciechy życia” przedstawiono zbiór fajek glinianych i porcelanach z XVII-XVIII w., przybory do gier i zabaw: kulki, pionek szachowy, figurki gliniane i porcelanowe.

Gorąco polecam wszystkim zainteresowanym dziejami Poznania i Ostrowa Tumskiego

Autorka wystawy:  Olga Antowska-Gorączniak

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć