Start Wystawy czasowe - Pielgrzym - retroryty Romana Terzyka

- wernisaż wystawy 18 III 2017 (sobota) godz. 12.00

- wystawa czynna od 18 III do 13 V 2017

 

Cykl  "Pielgrzym"  powstał  z  potrzeby  oddania  hołdu  wybitnemu  Polakowi,  św. Janowi Pawłowi II.  Z  tego  samego  powodu  prezentujemy  w  naszym  Muzeum  wycinek  twórczości  artysty plastyka  Romana  Terzyka  ze  Żnina.

Prace  zostały  wykonane  techniką  retrorytu,  której  tajniki  R. Terzyk  poznał  czytając  pamiętniki  swojego  ojca.  Polega  ona  na  rytowaniu  igłą  na  papierze  pokrytym  czarnym  tuszem.  Odsłanianie  bieli  podłoża  powoduje  powstatwanie  rysunku   "odwróconego".  Sposób  wykonania  i  uzyskany  efekt  zbliżają  retroryty  do  prac  graficznych  i  stiją  na  pograniczu  technik  malarskch,  graficznych  i  rysunkowych.  W  cyklu  "Pielgrzym"  retroryty  zostały  wzbogacone  techniką  kolażu  -  w  każdy  obraz  wkomponowany  został  fotograficzny  wizerunek  papieża.

Cykl  powstawał  w  kilku  etapach  na  przestrzeni  lat  2000 - 2005  i  podzielony  jest  na  cztery  części:  białą,  żółtą,  szarą  i  biało-czarną.  Każda  część  była  inspirowana  konkretnymi  wydarzeniami  z  pontyfikatu  Jana Pawła II.  Cykl  zamykają  prace,  które  powstały  w  dniu  śmierci  Jana Pawła II  ("Odchodzę  do  Domu  Ojca")  i  wkrótce  po  niej  ("Post Scriptum I  i  II ")

" Staram  się,  aby  służyły  one  nie  sprawie  zdobienia  wnętrz  mieszkań,  ale  wnętrz  ludzkich"

R. Terzyk  o  cyklu  "Pielgrzym"

 

Roman  Terzyk urodził  się  w  1943  roku.  Jest  absolwentem  Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.  Studiował  malarstwo  uzyskując  dyplom  w  1976 r.  Artysta  prezentuje  swą  twórczość  na  licznych  wystawach  indywidualnych  i  zbiorowych  zarówno  w  kraju  jak  i  za  granicą.  Bierze  udział  w  plenerach  i  ogólnopolskich  konkursach  plastycznych,  gdzie  wielokrotnie  zdobywał  nagrody.  A  za  pracę  w  żnińskich  szkołach,  za  twórczość  i  działalność  kulturalno-oświatową  był  wielokrotnie  nagradzany.