Start Wystawy czasowe - Współczesne obiekty sakralne Archidiecezji Poznańskiej.

Współczesne  obiekty  sakralne  Archidiecezji  Poznańskiej.

18. 01.  -  31. 03. 2008 r.

 Organizatorami wystawy  jest  Zarząd  Poznańskiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich  przy  współudziale  „Przewodnika  Katolickiego”.  Celem natomiast  jest  prezentacja  powstałych  bądź  powstających  w  ostatnim  trzydziestoleciu  kościołów  i  kaplic  na  terenie  Archidiecezji  Poznańskiej; zapoznanie  się  z  nazwiskami  ich  twórców  i  ocena  artystycznej  wymowy.

Czas  trwania  wystawy:   18.01.  -  1.03. 2008

UWAGA ! Wystawa zostaje  przedłużona  do  końca  marca!

Zapraszamy