Start Wystawy czasowe - Niebo na Ziemi - odsłona druga .

Niebo  na  Ziemi  -  odsłona  druga.

12. 05.  -  14. 06. 2008 r.

 

 

Po raz pierwszy w Poznaniu XVII i XVIII-wieczne zabytki z Łańcuta

Złocone Carskie Wrota, sporych rozmarów ikony, krzyże i chorągwie procesyjne, możana zobaczyć na drugiej już wystawie sztuki cerkiewnej w naszym Muzeum

Wystawa od 12 maja do 14 czerwca

Wystawa zorganizowana została w ramach festiwalu „Ukraińska Wiosna Poznań 2008” przez Konsula Honorowego Ukrainy i Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Jest to druga prezentacja sztuki cerkiewnej z cyklu - Niebo na Ziemi -, której Muzeum Archidiecezjalne patronuje i współorganizuje. Pierwsza odbyła się w październiku ubiegłego roku i przedstawiała ikony tzw. domowe z kolekcji Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Kolejna czyli druga prezentuje ikony pochodzące ze zbiorów sztuki cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie, a znajdujące się pierwotnie w świątyniach tworzących eparchię (diecezję) przemyską. Na uwagę zasługuje historia powstawania tej kolekcji. W latach 1945 - 1947 doszło na terenie południowo-wschodniej Polski do masowych wysiedleń ludności ukraińskiej z tego obszaru. Pozostawione cerkwie, pozbawione właścicieli i gospodarzy popadały w ruinę, a co gorsze były przez kilkadziesiąt lat świadomie niszczone. W ten sposób doszło do zagłady około 330 z 650 cerkwi istniejących w tej części diecezji przemyskiej, która po II wojnie światowej znalazła się w granicach państwa polskiego. Dzięki utworzonej w 1960 roku w Łańcucie Składnicy Zabytków Ruchomych udało się uchronić część bezcennych „świadków” kultury. Zwożone systematycznie do Łańcuta wyposażenie cerkwi - malarstwo, księgozbiory i rzemiosło artystyczne stworzyły bogatą kolekcję ukraińskiej sztuki sakralnej, która dziś jest największa w Polsce i liczy sobie ponad 1000 ikon (XV – XX w.) oraz 300 woluminów starodruków cyrylickich.

Maleńką ale jakże ciekawą część tej kolekcji prezentuje niniejsza wystawa. Nie to ikony małe, tzw. domowe, czyli przeznaczone do prywatnej modlitwy, lecz malowidła pokaźnych rozmiarów, powstałe w większości w XVII wieku, stanowiące niegdyś wyposażenie cerkwi oraz przedmioty służące liturgii.

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć