Start Wystawy czasowe - Sophie Prins - Gapiński.

Sophie  Prins - Gapiński  -  kopie  -  kolaże  -  malarstwo.

3. 03.  -  16. 05. 2009 r.

 

 

Zapraszamy  na  kolejną  wystawę  do  Muzeum.  Tym  razem  prezentowane  są   prace  Pani  Sophie  Prins - Gapiński.   Ekspozycja  pokazuje  szereg  zainteresowań  francuskiej  artyski -  kopie  dawnych  mistrzów, nowoczesne  kolaże  i  tradycyjne  malarstwo.

 

Wystawa  czynna   od  3 maraca   do 16 maja  2009 r.

Wernisaż   2 marca o godz. 17.oo

 

Sophie  PRINS-GAPIŃSKI  urodziła  się  w  1960r.  Studia  magisterskie  z  etnologii  ukończyła  na Uniwersytecie  Paris X - Nanterre  w 1985r.  a  następnie  uzyskała  dyplom  studiόw  doktoranckich  ( D.E.A.)  z  Antropologii  i  Socjologii  porόwnawczej  na  Uniwersytecie  Paris V - Sorbonne  w 1987r.  Licencjat  M.S.T  uzyskała  na  wydziale  Konserwacji Uniwersytetu  Paris  I  – Tolbiac  w 1990r.  Przenosząc  się  do  Polski  wraz  z  rodziną,  kontynuowała  Studia  magisterskie  na  wydziale Konserwacji  i  Restauracji  Dzieł  Sztuki  w  zakresie  Konserwacjii  i  Restauracji  malarstwa  i  rzeźby polichromowej,  ktόre  ukończyła  w  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Warszawie  w  1995r. Jednocześnie  otrzymała aneks  do  dyplomu  ze studiόw  w  katedrze  Malarstwa  i  Rysunku  w  ASP w  Warszawie.  Powrόciła  do  Francji  w  2001r.,  gdzie  mieszka  i  tworzy.  Wachlarz  używanych technik  i  materii  zarόwno  w  malarstwie,  jak  i  w  kolażach  jest  bardzo  liczny  i  rożnorodny.  W swoich  osobistych  pracach  pogłebia  poszukiwania  artystyczne  i  wyraża  osobisty  poetycki pogląd na  świat. Tworzy  rόwnolegle  kopie  według techniki  starych  mistrzόw  z  duża  wrażliwością  i dokladnością.  Realizacje  artystyczne  były  wystawione  w  Polsce  i  Francji  także  w  Stanach  Zjednoczonych  i  Niemczech.

T.G.

 

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć