Start Wystawy czasowe - Wielki zapomniany.

WIELKI ZAPOMNIANY

o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu i dziedzictwie Ormian w Polsce

2. 09.  -  8. 10. 2009 r

 

Wystawa ,,Wielki Zapomniany - o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu i dziedzictwie Ormian w Polsce'' prezentuje życie i działalność kapłana, duszpasterza, polityka i męża stanu w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Ekspozycja jest też okazją do poznania  kultury i sztuki Ormian żyjących w  Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W Muzeum zobaczyć można wykonywane w warsztatach ormiańskich m.in. siodła, broń i pasy kontuszowe. Eksponaty te zostały wypożyczone z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Biblioteki Kórnickiej - Zamku w Kórniku.

Wystawa przygotowana wraz z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i Stowarzyszeniem Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej