Start Wystawy czasowe - Piotr Paweł Drozdowicz - malarstwo.

Piotr  Paweł  Drozdowicz  -  malarstwo.

1. 10.  -  29. 11. 2009 r.

 

Urodzony  w  1971  roku  w  Świdnicy,  absolwent  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Poznaniu.  W  1998  roku  uzyskał  dyplom  z  wyróżnieniem  w  zakresie  malarstwa  ściennego.  Stypendysta  Ministra  Kultury  i  Sztuki  w  Warszawie  oraz  Rządu  Francuskiego.  W  latach  1998  -  1999  odbył  staż  artystyczny  w  l' Ecole  des  Beaux-Arts  de  Rennes  we  Francji.

W  swojej  twórczości  poszukuje  piękna  i  harmonii.  Wierzy  w  ciągłość  tradycji  malarskich  pomimo    eksperymentów  awangardy.  Poszukując  nowych  form  języka  malarskiego  jednocześnie  odwołuje  się  do  dawnych  technik  malarskich  i  wykorzystuje  doświadczenia  malarstwa  klasycznego.