Start Wystawy czasowe - Warto zobaczyć !

Katedra  Rysunku,  Malarstwa,  Rzeźby  i  Sztuk  Wizualnych  1999 - 2009

-  wystawa  jubileuszowa

9. 12. 2009 - 13. 02. 2010

 

W  1999 r.  Zakład  Rysunku,  Malarstwa  i  Rzeżby  Instytutu  Architektury  i  Planowania  Przestrzennego  Politechniki  Poznańskiej  otrzymał  status  Katedry  i  został  nazwany  Katedrą  Rysunku,  Malarstwa,  Rzeźby  i  Sztuk  Wizualnych  na  Wydziale  Architektury  Politechniki  Poznańskiej.  Od  lat  kierownikiem  tej  Katedry  jest  prof.  Włodzimierz  Włoszkiewicz.
W  dziesięciolecie  jej  istnienia  zorganizowano  jubileuszową  wystawę,  która  prezentuje  prace  semestralne  i  plenerowe  studentów  I,  II  i  III  roku.  Jest  to  efekt  zmagań  ludzi  uczących  się  i  profesjonalistów,  studentów  i  wykładowców.  Prezentowane  prace  to:
rysunki,  akwarele,  pastele,  gwasze,  oleje,  rzeźby,  ceramika,  witraże,
szkice,  studia,  dzieła  skończone,
pejzaże,  studia  natury,  studia  postaci,  projekty  ilustracji  książek,  reklam,
kompozycje  realistyczne  i  abstrakcyjne,  wzorowane  na  sztuce  antycznej  lub  absolutnie  nowoczesne,
to  zabawa  światłem  i  kształtem,  pokaz  tego  co  może  stworzyć  ręka  ale  także  głowa  +  komputer.

Jest  to  wystawa  ludzi  młodych,  co  wyraźnie  się  czuje,  pełna  życia  i  niezwykle  barwna.  Warto  zobaczyć z  jakimi  talentami  przychodzi  młodzież  do  poznańskiej  uczelni,  czego  się  uczy  i  co  z  niej  może  wyrosnąć.

Z A P R A S Z A M Y

Wystawę  zorganizowali  profesorowie  oraz  studenci  Katedry  Rysunku,  Malarstwa,  Rzeźby  i  Sztuk  Wizualnych  Wydziału  Architektury  Politechniki  Poznańskiej.

Projekt  aranżacji  -  dr  Joanna  Stefańska

Czas  trwania  -  9 grudnia 2009 r.   -    13 lutego 2010 r.
Wernisaż    -  8  grudnia  2009 r.  godz 18.00

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć