06-10-2022

II TYDZIEŃ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
modlitwa o większą wrażliwość
ekologiczną mieszkańców Poznania

 

6 października (czwartek) | godz. 18.00
kościół Najświętszej Maryi Panny in Summo, Ostrów Tumski

Modlitwę o większą wrażliwość ekologiczną mieszkańców Poznania poprowadzi ks. Jerzy Stranz (Fundacja Akademia Jana Lubrańskiego)

Śpiew: Poldek Twardowski oraz Chór Kameralny Akademii Lubrańskiego pod dyr. Kasjana Drogosza

 

Głównym organizatorem Tygodnia Świętego Franciszka jest Fundacja Zakłady Kórnickie realizująca program Drzewo Franciszka.