Aktualności


2020 / 05 / 19

 Regulamin zwiedzania
Muzeum Archidiecezjalnego 
w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu obowiązujący w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19

1. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 11.00–16.00 oraz w sobotę, w godzinach 10:00-15:00.
2. Muzeum zwiedzać mogą wyłącznie osoby posiadające maskę lub inne okrycie zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia).
3. Odwiedzający Muzeum, przed rozpoczęciem zwiedzania, zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem odkażającym, udostępnionym przy wejściu do recepcji.
4. Przy stanowisku zakupu biletów może przebywać tylko 1 osoba, pozostali zwiedzający zobowiązani są do zachowania między sobą odstępu 2 metrów.
5. Zakup biletów, wydawnictw oraz pamiątek powinien odbywać się w miarę możliwości za pośrednictwem płatności bezgotówkowych.
6. Przyjmowanie odzieży w szatni zostaje zawieszone do odwołania. Plecaki, torby oraz inne przedmioty należy pozostawić w indywidualnych szafkach w szatni, zamykanych na klucz.
7. W Muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 50 osób.
8. Liczba osób przebywających na poszczególnych piętrach, w salach wystawowych oraz ruch na klatkach schodowych regulowany będzie przez pracowników obsługi Muzeum.
9. Zwiedzający ekspozycję obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 metrów (nie dotyczy rodzin oraz osób pozostających ze sobą w stałym związku).
10. Do wyłącznego użytku zwiedzających zostaje oddana toaleta znajdująca się na I piętrze. Toaleta będzie poddawana dezynfekcji 3 razy dziennie przez pracowników Muzeum.
11. Winda zostaje wyłączona z użytku do odwołania. Korzystać z niej mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne oraz mające problemy ze swobodnym poruszaniem się. Winda będzie poddana dezynfekcji po każdym użyciu.
12. Do odwołania zawieszone zostają zajęcia edukacyjne oraz oprowadzania grupowe, których łączna liczba uczestników wynosi więcej niż 10 osób.
13. Niestosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało koniecznością opuszczenia Muzeum.