Chór Kameralny – Nabór


22-06-2020

Fundacja Akademia Jana Lubrańskiego
ogłasza nabór do
Chóru Kameralnego Akademii Lubrańskiego 

 

W zamyśle założycieli ma to być zespół łączący ludzi wielu kierunków studiów
jak i specjalizacji zawodowych, otwarty na każdy rodzaj muzyki,
od chorału gregoriańskiego, poprzez klasyczne utwory chóralne,
aż po współczesną muzykę chrześcijańską.

Dyrygentem chóru jest Kasjan Drogosz, absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej, kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
specjalności dyrygentura chóralna.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć piękną przygodę muzyczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać

w sekretariacie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu:

e-mail: sekretariat@muzeum.poznan.pl |  tel. 61 852 61 95