Seminarium Mediewistyczne


06-12-2019

XL Seminarium Mediewistyczne
im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
 Miłość Ziemska i Niebiańska w kulturze średniowiecznej Europy

 

 Zapraszamy do uczestnictwa w XL Seminarium Mediewistycznym im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. Miłość Ziemska i Niebiańska w kulturze średniowiecznej Europy, organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM, które odbędzie się w dniach 5-7 grudnia.

Na obrady do Muzeum Archidiecezjalnego zapraszamy 6 grudnia o godz. 9.00.