Jerzy Nowosielski
 IKONA I ABSTRAKCJA

 

 

 

Jerzy Nowosielski. Ikona i abstrakcja.
Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego/ Muzeum Archidiecezjalne.
Poznań, 28.04-16.10.2023

Kurator: Ks. Jerzy Stranz,
Aranżacja: Raman Tratsiuk
Konsultacje:  Krystyna Czerni, Jarosław Przyborowski

Wstęp: 40 zł (bilet normalny) / 30 zł (bilet ulgowy) / 80 zł (bilet rodzinny: 3-5 osób)

 

W 2023 roku przypada 100 rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego – wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najciekawszych polskich malarzy XX i początków XXI wieku.

”Ikona przesycona jest duchem sztuki abstrakcyjnej – pisał Jerzy Nowosielski  – Te dwa światy, pierwszy – pewnej determinacji właściwej malarstwu realistycznemu, odtwarzającemu, i drugi – świat wolnej kreacji abstrakcyjnej, istnieją w naszej ikonie […] w stopniu największego napięcia i niejako na równych prawach”.

Wychowany na styku dwóch kultur łączył tradycje Wschodu i Zachodu, sacrum i profanum, figurację i abstrakcję, kreując własny, niepowtarzalny, fascynujący świat. Jego malarstwo jest syntezą dwóch rozmaitych tradycji: szeroko pojętej awangardy i tradycji wschodniochrześcijańskiej, bizantyńsko-ruskiej, tradycji ikony. Tą swoistą abstrakcyjno-figuratywną dwujęzyczność Nowosielskiego można zobaczyć w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego.

Na wystawie zaprezentowane są ikony z cerkwi prawosławnej z Krakowa, katedry greckokatolickiej z Wrocławia, a także klasztoru benedyktyńskiego z Tyńca i kaplicy z Wesołej.

W dialogu z ikoną pokazane są liczne abstrakcje od prywatnych kolekcjonerów, a także z Muzeum Narodowego w Poznaniu czy Galerii Sztuki w Łodzi.

FILM PROMOCYJNY:

 

__________________

KATALOG

Wystawie „Jerzy Nowosielski. Ikona i Abstrakcja” towarzyszy bogato ilustrowana publikacja zawierająca zdjęcia i opisy 46 prezentowanych na niej obiektów.

Część katalogową poprzedzają teksty „(Nie)ortodoksja Nowosielskiego” Jerzego Stranza, „Malarska dwujęzyczność Jerzego Nowosielskiego. Związki między abstrakcją a ikoną” Krystyny Czerni oraz zapis rozmowy Iwony Lubej z Anną Kruszyńską „Twórczość Jerzego Nowosielskiego zrodzona z rozdarcia”.

Cena 90 zł

Katalog dostępny w recepcji Muzeum Archidiecezjalnego

Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową, zamówienia należy składać mailowo pod adresem: sekretariat@muzeum.poznan.pl

___________________

Jerzy Nowosielski. Ikona i Abstrakcja
Redakcja: Jerzy Stranz
Projekt graficzny i skład: Raman Tratsiuk
Wydawnictwo Akademia Lubrańskiego | Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Poznań, 2023
141 s.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_________________________

Artykuły w mediach:

https://www.onet.pl/informacje/codziennypoznanpl/wystawa-jerzego-nowosielskiego-w-poznaniu/6hlltwp,30bc1058
https://codziennypoznan.pl/artykul/2023-04-13/nieortodoksja-nowosielskiego/