MIŁOŚĆ OJCA
wystawa pokonkursowa
Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej

 

wystawa czynna: 24 listopada 2023 – 5 stycznia 2024
wernisaż: 23 listopada, godz. 18.00

kurator: ks. dr Jerzy Stranz
aranżacja: dr Raman Tratsiuk

wstęp: 15 zł (ulgowy) | 20 zł (normalny)*
*bilet upoważnia do wstępu na ekspozycję stałą muzeum

 

Myślą przewodnią drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej było ojcostwo.
Temat konkursu: „miłość ojca” nawiązuje do doświadczenia bliskiego każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.
Jest to nie tylko temat interesujący dla twórców kultury, dla ożywienia dialogu z dziedzictwem chrześcijańskim, ale także istotny temat społeczny. Kontaktem ze sztuką pragniemy wzbudzić refleksję nad tematem ojcostwa, budowaniem więzi z dziećmi oraz modelem rodzicielstwa we współczesności.
Temat drugiej edycji konkursu jest również kontynuacją tematu edycji pierwszej: Macierzyństwo Maryi.

 

Większość prac, które zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, możemy zobaczyć na wystawie w Galerii Sztuki Akademii Lubrańskiego. Prezentowane prace (blisko 40) dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Jedną z nich stanowią dzieła odwołujące się do tradycji nowożytnego i nowoczesnego malarstwa zachodniego realizowanymi w technikach malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej czy fotografii. Drugą wyraźną grupę tworzą obrazy na różne sposoby odnoszące się do teologii i estetyki prawosławnej ikony. Są to dzieła albo wprost bazujące na tym artystycznym kanonie, albo będące jego modyfikacjami i niekiedy niezwykle udanymi adaptacjami (np. Powrót, Stanisława Barbackiego).

Pośród dzieł zaprezentowanych na wystawie odnajdziemy wiele takich, które swoją jakość zawdzięczają celnej kompilacji dobrych wzorów z przeszłości współbrzmiące z treściami ewangelicznymi. (np. Historie lokalne i uniwersalne Adama Molendy). Na uwagę zasługują bardziej eksperymentalne w kontekście wątków chrześcijańskich symboliczne fotografie cyfrowe, diagramy teologiczne oscylujące wokół języka infografiki, czy minimalistyczna tekstowa luksografia (np. A gdy był jeszcze daleko, Adama K. Kawałka) Szczególnym rysem poznańskiej wystawy jest wprowadzenie współczesnych prac konkursowych w dialog z dawnymi (XIV-XVIII w.) dziełami z kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

 

 

 


Galeria zdjęć