W mądrości Krzyża…

W mądrości Krzyża i blasku Zmartwychwstania.
Edyta Stein i Maria Hiszpańska-Neumann
05.11.2019–18.01.2020

 

Św. Edytę Stein – karmelitankę i uczoną-filozof, oraz Marię Hiszpańską-Neumann – malarkę łączyło doświadczenie cierpienia i koszmaru wojny. Obie – więźniarki hitlerowskiego systemu zagłady (Stein osadzona w obozie w Westebork, potem zagazowana w Auschwitz, Hiszpańska więziona wiele lat w Ravensbrück) – usiłowały – jedna na drodze rozważań filozoficznych i teologicznych, druga w formie malarskiej – uporać się z problemem upadku człowieka, z problemem wojny. W czasach „zaćmienia Boga” (Buber) obie – każda w inny sposób – zawierzyły mądrości Krzyża i światłu Zmartwychwstania. Obie wybrały Chrystusa. Niniejsza wystawa jest tego świadectwem.

Jej pierwsza część poświęcona została twórczości Marii Hiszpańskiej-Neumann – zaprezentowane zostały dzieła malarskie, drzeworyty i mozaiki o tematyce religijnej oraz rysunki ukazujące życie obozowe i ludzi ubogich.

Druga część wystawy przybliża natomiast sylwetkę i myśl filozoficzną Edyty Stein.

 

Wystawa czynna:  05.11.2019 – 18.01.2020
Wstęp:  w cenie biletu na ekspozycję stałą