W mądrości Krzyża…

W mądrości Krzyża i blasku Zmartwychwstania.
Edyta Stein i Maria Hiszpańska-Neumann
05.11.2019–18.01.2020

 

Św. Edyta Stein i Maria Hiszpańska-Neumann to filozof i malarka, które łączy światopogląd chrześcijański w perspektywie którego rozważa się filozoficznie i w formie malarskiej problem egzystencji człowieka w czasach wojny.
Łączy je również doświadczenie obozu koncentracyjnego: dla Edyty Stein w Auschwitz, a dla Marii Hiszpańskiej-Neumann w Ravensbruck.

Ta perspektywa umożliwiła obydwu kontemplację na temat mądrości Krzyża i Zmartwychwstania, ona też staje się kanwą proponowanej wystawy. Jej pierwsza część poświęcona zostanie twórczość Marii Hiszpańskiej-Neumann –  zaprezentowane zostaną rysunki i drzeworyty, ale także dzieła malarskie i mozaiki, o tematyce religijnej oraz ukazujące życie obozowe i ludzi ubogich. Druga część wystawy przybliży natomiast sylwetkę i myśl filozoficzną Edyty Stein.

 

Wystawa czynna:  05.11.2019 – 18.01.2020
Wernisaż: 05.11.2019, godz. 18.00
Wstęp: wernisaż – bezpłatnie, pozostałe dni – w cenie biletu na ekspozycję stałą