Wokół sacrum.
 Fascynująca sztuka śląska XIV-XVI wieku
25.02.-30.11.2021

 

 

Na wystawie czasowej prezentowanych jest 20 obiektów,  które pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.  Pośród eksponatów znalazły się między innymi: monumentalna Pieta określana jako najpiękniejsza spośród wszystkich drewnianych rzeźb tego typu wzorowanych na wapiennej figurze z kościoła pw. NMP na Piasku we Wrocławiu, a także „czerwony” obraz z Ukrzyżowanym Chrystusem i adorującymi go wrocławskimi kanonikami-fundatorami, który uznawany jest za jedną z najlepszych realizacji malarstwa śląskiego. Obiekty są prezentowane w Poznaniu po raz pierwszy.
Wystawie towarzyszy broszura z tekstem Dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romualda Kaczmarka  oraz fotografiami Małgorzaty Kujdy i Marka Bieleckiego.

 

Wokół sacrum. Fascynująca sztuka śląska XIV-XVI wieku
Wystawa czynna: 25.02.-30.11.2021
Kurator: Karolina Czop
Wstęp bezpłatny

 

 

FILM PROMOCYJNY

Film wykonała firma SOTIS ART.

 

 

 

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania