13-03-2024

Sympozjum
 Teologia w optyce współczesnego uniwersytetu
13-14 marca

 

TEOLOGIA W OPTYCE WSPÓŁCZESNEGO UNIWERSYTETU
Sympozjum z okazji 25-lecia działalności Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu

13-14 marca 2024

Akademia Lubrańskiego – ul. J. Lubrańskiego 1

wstęp wolny

 

Środa – 13 marca

Część I:

10.00 – Słowo na rozpoczęcie, powitanie, otwarcie sympozjum, przedstawienie koncepcji sympozjum
10.15 – Inspiracje muzyczne, impuls duchowy
10.30 – The Relation between Theology and Religious. Studies within the Academic System – Prof. Dr. Johann Ev. Hafner (Universität Potsdam)
11.15 –  Loci theologici. Rozwój i przemiany postrzegania źródeł teologii – dr hab. Monika Katarzyna Waluś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
12.00 – Inspiracje muzyczne
12.15 – Przerwa kawowa
12.30 – Teologia w metodologicznym sercu uniwersyteckości – prof. KUL dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
13.15 – Inspiracje muzyczne

Część II:

15.15 – Wprowadzenie do drugiej części
15.30 –  The Use of Theology in Understanding of the Sciences: The Legacy of Stanley L. Jaki – Prof. Dr. Balázs M. Mezei (Corvinus University Budapest)
16.15 –  Teologia a nauki przyrodnicze: przestrzenie dialogu – ks. prof. UPJP2 dr hab. Wojciech Grygiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Opolski)
17.00 – Inspiracje muzyczne
17.15 – „Zmagania z innowacyjnością”. Nauki teologiczne wśród współczesnych dyscyplin akademickich – prof. UWM dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Czwartek – 14 marca

Część III:

10.00 – Inspiracje muzyczne, impuls duchowy
10.10 – Wprowadzenie w tematykę trzeciej części sympozjum
10.15 – Akademia teologii katolickiej Orygenesa – ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
11.00 – Theology in the University of the XXI Century: Navigating the Digital Age ­- prof. dr Taras Dzyubanskyy (Uniwersytet we Lwowie, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
11.45 – Inspiracje muzyczne
12.00 – Przerwa kawowa
12.30 – Nauki teologiczne na uniwersytetach w Chorwacji – prof. dr hab. Elżbieta Osewska (Akademia Tarnowska)
13.15 – Podsumowanie i zakończenie sympozjum