Sympozjum


2020 / 09 / 30

Sympozjum
Wokół ołtarza fundacji Ambrożego Pampowskiego

 

W 2012 roku dzięki staraniom Muzeum Zamku w Malborku przeprowadzono konserwację kwatery głównej ołtarza fundowanego w 1496 roku przez Ambrożego Pampowskiego. Prace pozwoliły odsłonić pierwotną warstwę malarską dzieła, która za sprawą przemalowań naniesionych w połowie XVII wieku pozostawała w ukryciu przez blisko 400 lat.

W roku 2019 obiekt powrócił z organizowanej w Malborku wystawy do Poznania. Wydarzenie to dało asumpt do opowiedzenia o jednym z ważniejszych zabytków wielkopolskiego malarstwa gotyckiego oraz przypomnienia osoby jego fundatora. Służyć będzie temu wystawa czasowa, ale także sesja naukowa Wokół ołtarza fundacji Ambrożego Pampowskiego. Donator – losy – konserwacja.

Podczas sympozjum o Ambrożym Pampowskim, jego fundacjach artystycznych, a także burzliwych losach i konserwacji samego ołtarza mówić będą historycy, historycy sztuki oraz konserwatorzy.

NOWY TERMIN SYMPOZJUM ORAZ PLAN SESJI ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE.

 

Patronat honorowy:
Metropolita Poznański Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska

Patronat medialny:
Spotkania z Zabytkami

Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu