xxxxxxxx

Galeria nowożytna


Nauki historyczne sztukę nowożytną umieszczają w czasie między latami 1492 a 1815 i poszczególnym jej etapom nadają nazwy: renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm. W galerii sztuki nowożytnej tego Muzeum znaleźć można przykłady wszystkich tych stylów , reprezentowane przez obiekty pochodzące z wielu krajów Europy i wychodzące spod pędzli znakomitych mistrzów (Antoni van Dyck, Federico Barocci, Giulio Romano, Jacoppo Ligozzi, Francesco Morandini – zwany Il Poppi, Francisco Ribalta. Gianantonio Guardi, Orazio Borgianni, Carlo Sellitto, Michael Lenz, Bartłomiej Strobel, Krzysztof Boguszewski) oraz lepszych i gorszych warsztatów malarskich (warsztat Paolo Veronese, warsztat Bassanów, lokalne warsztaty wielkopolskie).
W zaproponowanej ekspozycji pokazano swoje zbiory sztuki nowożytnej: malarstwo, rzeźbę, tkaniny i stroje liturgiczne, naczynia używane do sprawowania obrzędów, wota, dewocjonalia. Ale pokazano je w sposób szczególny – edukacyjny i to edukacyjny na paru poziomach.

  • Ułożone zostały w temat zatytułowany „Dzieje Zbawienia ” . Tym sposobem prześledzić można życie Jezusa od poczęcia, poprzez narodziny, dzieciństwo, czas nauczania i cudów aż do śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. To jednak nie koniec bo dzieje zbawienia toczą się nadal. Jest nimi trwający do dziś kościół ludzi wierzących i dlatego w dalszej części ekspozycji zobaczyć można postacie ważne dla tego kościoła.
  • Wyodrębniona została „część maryjna”, dzięki której poznać można, jak przejawia się kult Matki Boskiej w sztuce i jakie są jej tzw. typy ikonograficzne, czyli jak jest przedstawiana.
  • Część obiektów zestawiono tak, aby od razu „rzucała się w oczy” odmienność stylów lub poziom wykonania.
  • Zaprezentowano także etapy i rodzaje konserwacji dzieł sztuki.

Wszystkie te zabiegi zastosowano, by nie tylko pokazać zbiory sztuki nowożytnej, by widz nie tylko zachwycił się pięknymi dziełami, ale także po to, by wyszedł bogatszy o wiedzę, której dotąd nie posiadał.

Scenariusz ekspozycji i projekt aranżacji – Aleksandra Pudelska


Galeria zdjęć