xxxxxxxx

Monstrancja króla Jagiełły


Monstrancja pochodzi z poznańskiego kościoła pw. Bożego Ciała. Jest najstarszym tego typu naczyniem liturgicznym w Polsce!
To wspaniałe dzieło gotyckiego złotnictwa zostało wykonane około 1400 roku na terenie Prus Zakonnych. Według tradycji, monstrancja została zdobyta przez wojska Władysława Jagiełły podczas wielkiej wojny w latach 1409-1411, a następnie ofiarowana do karmelitańskiego kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, ulubionego przez króla sanktuarium eucharystycznego.
Monstrancje wykonano ze złoconego srebra i wzbogacono kryształami górskimi i almandynami.
Na stopie naczynia umieszczono dwie tarcze herbowe: z Orłem (Królestwo Polskie) i Pogonią (Wielkie Księstwo Litewskie)

Literatura:

  • A. Bochnak, Eksport z miast pruskich w głąb Polski w zakresie rzemiosła artystycznego, Studia Pomorskie, II, 1957, s. 7–112.
  • A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło artystyczne, Kraków 1959.
  • Na znak świetnego zwycięstwa, red. K. J. Czyżewski, A. Janczyk, D. Nowacki,  Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu 15 VII-30 IX 2010, t. II, s. 159–163 (opr. Marek Walczak).
  • Z. Dolczewski, R. Sobczak-Jaskulska, Monstrancja Jagiełłowa z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania. Złotnicy, 2000, nr 1, s. 36–42.
  • K. Szczepkowska-Naliwajek, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, Wrocław – Warszawa 1987.
  • Z. Kurzawa, Monstrancje – relikwiarze w kościele Bożego Ciała w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania, 1992, nr 3–4, s. 169–189.
  •  Imagines potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim, red. J. TurpindaKatalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, 8 VI – 30 IX 2007, Malbork 2007, s. 438–440, kat. IV.2 (oprac. Marek Woźniak)

Galeria zdjęć