xxxxxxxx

Monstrancja króla Jagiełły


Monstrancja pochodzi z poznańskiego kościoła pw. Bożego Ciała. Jest najstarszym tego typu naczyniem liturgicznym w Polsce!
To wspaniałe dzieło gotyckiego złotnictwa zostało wykonane około 1400 roku na terenie Prus Zakonnych. Według tradycji, monstrancja została zdobyta przez wojska Władysława Jagiełły podczas wielkiej wojny w latach 1409–1411, a następnie ofiarowana do karmelitańskiego kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, ulubionego przez króla sanktuarium eucharystycznego.
Monstrancje wykonano ze złoconego srebra i zwbogacono kryształami górskimi i almandynami.
Na stopie naczynia umieszczono dwie tarcze herbowe: z Orłem (Królestwo Polskie) i Pogonią (Wielkie Księswto Litewskie)

Literatura:

  • Adam Bochnak, Eksport z miast pruskich w głąb Polski w zakresie rzemiosła artystycznego, „Studia Pomorskie”, II, 1957, s. 7–112.
  • Adam Bochnak, Julian Pagaczewski, Polskie rzemiosło artystyczne, Kraków 1959.
  • Krzysztof J. Czyżewski, Agnieszka Janczyk, Dariusz Nowacki (red.), Na znak świetnego zwycięstwa, Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu 15 VII-30 IX 2010, t. II, s. 159–163 (opr. Marek Walczak).
  • Zygmunt Dolczewski, Renata Sobczak-Jaskulska, Monstrancja Jagiełłowa z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania. Złotnicy”, 2000, nr 1, s. 36–42.
  • Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, Wrocław – Warszawa 1987.
  • Zofia Kurzawa, Monstrancje – relikwiarze w kościele Bożego Ciała w Poznaniu, [w:] Legenda Bożego Ciała, „Kronika Miasta Poznania”, 1992, nr 3–4, s. 169–189.
  • Janusz Trupinda (red), Imagines potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim, Katalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, 8 VI – 30 IX 2007, Malbork 2007, s. 438–440, kat. IV.2 (oprac. Marek Woźniak)

Galeria zdjęć