xxxxxxxx

Galeria sztuki średniowiecznej


Na ekspozycji sztuki średniowiecznej, która jest dumą tej instytucji, prezentowane są:

 • obiekty, które powstały w warsztatach polskich dla wielkopolskich kościołów,
 • zabytki sprowadzone z Europy Zachodniej,
 • obiekty pochodzące z kolekcji kanonika Ernsta Münzenbergera (XIX-wiecznego kolekcjonera dzieł sztuki), którą zakupił abp Florian Stablewski w 1890 r. na aukcji antykwarycznej we Frankfurcie nad Menem.

Eksponowane obiekty pochodzące z XIV, XV i początku XVI wieku to dzieła malarstwa tablicowego, rzeźba, naczynia i stroje liturgiczne. Prezentują więc całokształt wytwórczości wielkopolskiej o charakterze sakralnym tego okresu. Zestawione z obiektami pochodzącymi z Europy Zachodniej (kolekcja E. Münzenbergera) świadczą o dobrym poziomie artystycznym i warsztatowym rodzimych twórców.
Na ekspozycji najwięcej jest obiektów przedstawiających Matkę Boską z Dzieciątkiem, Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Pietę,  popularnych w średniowieczu świętych i święte. Wielkości te nie są przypadkowe, pokazują bowiem, jakie były najczęstsze tematy średniowiecznych przedstawień plastycznych, czyli o czym najchętniej „opowiadała” ówczesna sztuka.

 

Obiekty godne uwagi:

 • Madonna z Ołoboku
 • ołtarz z Grabowa Królewskiego
 • figura grobowa Chrystusa z Nietrzanowa
 • Pieta z Jeżewa
 • Krucyfiks z Dolska
 • Madonna z Łukowa
 • ołtarz z Krotoszyna
 • Pokłon Trzech Króli z Szamotuł
 • Tryptyk z Donaborowa
 • Opłakiwanie z Jaraczewa
 • Kwatera ołtarza z Dębna nad Wartą (Przyczyny Górnej)

 

Scenariusz ekspozycji i projekt aranżacji – Ryszard Gulczyński, Aleksandra Pudelska


Galeria zdjęć